Què defensarem al ple municipal de juny?

EL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT-DEMÒCRATES ES POSICIONA EN RELACIÓ A LES MOCIONS QUE ELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PRESENTEN AL PROPER PLE DEL MES DE JUNY

En aquest proper ple del mes de juny el conjunt de totes les mocions presentades és de 12, de les quals el grup municipal del PDeCAT-Demòcrates en presenta 1.

Moció que presenta el PDeCAT-Demòcrates:

 • Moció per elaborar la Llei de transició energètica, que permeti a les energies renovables desenvolupar-se adequadament i atorgui al sector un marc normatiu transparent i equilibrat.
  • Amb aquesta moció volem que el Govern espanyol, que és qui té la competència, i que recentment ha hagut de fer front al pagament d’una multa de 128 milions d’euros, pels perjudicis causats per la reducció dels incentius a les renovables adoptada als anys 2013 i 2014, es comprometi a presentar a la UE el Pla d’Energia i Clima per al perídoe 2020-2030, un pla ambiciós que possibiliti la reducció de gasos contaminants tot contribuint de manera activa a la lluita contra el canvi climàtic. Tanmateix demanen també que s’aprovi la llei de transició energètica, que permeti a les energies renovables desenvolupar-se adequadament atorgant al sector un marc normatiu. Considerem que actualment, on el debat sobre la lluita contra el canvi climàtic està més a debat que mai, és una vergonya que l’estat espanyol, hagi estat multat, posant de manifest el procés catastròfic que va suposar per Espanya les successives regulacions de les energies renovables, primer pel seu disseny sobredimensionat i econòmicament insostenible i després, per la reforma elèctrica que va aplicar canvis temeraris del 50% de la tarifa regulada, arruinant la majoria de les explotacions en actiu i creant inseguretat jurídica al sector. A banda, el govern espanyol té damunt la taula quasi 30 demandes més en relació a aquest tema. Per tant, cal una pla i un marc normatiu que doni resposta a la realitat actual.

 

Moció que presenta la CUP:

 • Moció per a la creació d’una bústia ètica de denúncia de la corrupció i les males pràctiques públiques.
  • El nostre grup dóna suport a la moció. Compartim els plantejament de la moció i per tant hi donarem suport. És una moció que ha esdevingut institucional.

 

Moció que presenta ERC-MES:

 • Moció per elaborar un cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Sant Cugat del Vallès.
  • El nostre grup dóna suport a la moció. Hi hem fet esmenes en el sentit de posar de manifest el fet que actualment hi ha un total de 88 solars i edificacions registrats, que són objecte dels corresponents expedients de disciplina, requerint la seva neteja i/o tancament en el cas dels solars i la seva rehabilitació en el cas d’edificacions ruïnoses. És una moció que ha esdenvingut institucional.
 • Moció per exigir a Germà Gordó la renúncia al seu escó del Parlament de Catalunya.
  • El nostre grup votarà a favor d’aquesta moció tal i com el grup Parlamentari de Junts pel Sí, ja va demanat i manifestar i posicionar-se al respecte d’aquesta qüestió, demanat precisament el què aquesta moció estableix.

 

Moció que presenta Ciutadans:

 • Moció per la millora en la gestió del servei que presta l’empresa concessionària de l’aparcament de Can Quitèria. 
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció.

 

Moció que presenta ICV-EUIA:

 • Moció en defensa de l’autonomia local davant els pressupostos generals de l’estat de 2017.
  • El nostre grup dóna suport a la moció. En relació als Pressupostos Generals de l’Estat 2017, el PDeCAT també va manifestar el seu rebuig mitjançant una esmena a la totalitat al Projecte de Llei del Govern central, compartint les crítiques que s’exposen en el primer acord.  Entenem que el Govern Central amb aquests pressupostos segueix fent les mateixes polítiques de despesa orientades a la centralització de l’Estat, les mateixes polítiques de competitivitat basades en la reducció salarial i les mateixes polítiques de creació d’ocupació de baixa qualitat convivint amb elevades taxes d’atur.La mateixa política social i de creixement que no redueix les desigualtats i la mateixa política administrativa i territorial centralitzada i antieconòmica. En concret, creiem que són uns pressupostos recentralitzadors,  que limiten l’autonomia local i de les CCAA. No donen capacitat d’exercir l’autonomia Local als ajuntaments, el que impedeix que aquests puguin aplicar el superàvit.Creiem que els pressupostos estatals no compleixen amb les CCAA ni amb les corporacions locals. Un any més, ni rastre d’un nou sistema de finançament autonòmic ni d’un nou sistema de finançament per a les corporacions locals. Posem de manifest, continus incompliments amb les corporacions locals. On és el nou sistema de finançament per a les Corporacions Locals. Què està fent amb les Corporacions Locals amb aquests Pressupostos? Rebutgem la Disposició addicional 92a. Estan coartant la capacitat de les corporacions locals d’invertir el superàvit generat el 2016, ho limita a que s’hagin de fer les inversions en el 2017.

   Per tant, donem suport a la moció que ICV ha presentat.

 

Moció que presenta el PSC:

 • Moció per millorar el control de les contractacions i les condicions laborals.
  • El nostre grup donarà suport a la moció. De fet, des del Govern de la Generalitat, des del passat mes de febrer es va incrementar amb 18 nous tècnics i tècniques habilitats la Inspecció de Treball. Tanmateix, des de la Inspecció de Treball es va aconseguir transformar prop de 3.300 contractes temporals en indefinits als àmbits de comerç, indústria i hoteleria el 2016 a Catalunya. Amb això, es posa de manifest, que des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’està fent una bona feina en relació als controls de les contractacions i les condicions laborals.De totes maneres, sempre és important no abaixar la guàrdia i seguir treballant per vetllar perquè les contractacions i els controls laborals siguin amb les màximes garanties, per això donarem suport a la moció del PSC que busca precisament això, un millor control i eines per combatre les infraccions en les contractacions.

 

Moció que presenta el PP:

 • Moció per adequar les senyals de trànsit a la normativa vigent. 
  • El nostre no donarà suport a la moció. No és una moció que respongui a la realitat. Ens explicarem: L’article  56 del “Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.” diu: Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado.” Atès que la Constitución Española estableix a l’article 3.2 i 3.3 que: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. I que  “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” Atès que l’Estatut d’Autonomia estableix a l’article 6 que: “ 1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol.”Així mateix, l’article 143 de l’Estatut d’Autonomia diu el següent: “correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l’abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català.

   Podem dir que, ja complim l’article 56, doncs el català és “idioma español oficial del Estado”, o negaran que el català no és un idioma oficial també a l’estat espanyol? Ho és, però ja veiem que ni les institucions de l’estat ho respecten.

   A banda, la Direcció general de Política Lingüística de la Generalitat sobre la regulació dels idiomes en els senyals de trànsit, ha emès un informe que determina que, d’acord amb la Llei de Política Lingüística, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei de Carreteres i les competències en vies públiques que té la Generalitat, els textos dels senyals de trànsit poden ser redactats exclusivament en català i que la infracció de la norma és igualment sancionable. Aquest mateix informe, ha servit a l’Ajuntament d’Esplugues que iniciament va aprovar la moció que el PP hi va presentar, doncs com dèiem, aquest informe ha servit per revocar la moció.

   Cal deixar clar que a Sant Cugat no hi ha problemes amb els senyals de trànsit, la gent les interpreta i les entén perfectament, amb la qual cosa difícilment entendríem que la ciutat fes una despesa important per solucionar un problema que no existeix. Per això no hi donarem suport.

 • Moció per elaborar un protocol de conservació i rehabilitació de les masies de Sant Cugat.
  • El nostre grup votarà a favor de la moció. Hem fet alguna esmena en el sentit de posar de manifest que des de maig de 2014, està aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic de masies i cases rurals, i que actualment es troba en procés de redacció el Pla especial de l’àmbit del Parc Natural de Collserola, així com la modificació del PGM del mateix àmbit. I finalment, pel què fa els acords instem a què es coordini el procés de tramitació del Pla Especial Urbanístic de masies i cases rurals amb les determinacions resultants del Pla especial de l’àmbit del Parc Natural de Collserola, així com la modificació del PGM del mateix àmbit.

 

Moció que presenta el regidor no adscrit, Dimitri Defranc: 

 • Moció sobre la millora i la protecció de la fauna acompanyant de Sant Cugat, el seu pool genètic i salut de l’entorn.
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Hem fet esmenes en el sentit que proposem que es redacti un Pla de protecció i millora de la fauna urbana de Sant Cugat, que inclogui un inventari d’espècies autòctones i invasores, el diagnòstic i les accions necessàries per aconseguir els objectius establerts (bones pràctiques en parcs i jardins, en la rehabilitació o construcció d’edificis, etc.), així com la creació d’una guia de la fauna urbana de Sant Cugat que inclogui mesures de protecció.

 

Moció que presenten els grups de C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i el regidor no adscrit, Dimitri Defranc: 

 • Moció sobre la protecció del bosc de Volpelleres.
  • El nostre grup donarà suport a la moció. Hem fet esmenes de precisió i caràcter tècnic que han estat acceptades i la moció ha esdevingut institucional.

 

Moció que presenten els grups de la CUP i ICV-EUiA: 

 • Moció en nom de la xarxa de suport del casal de joves “La Xesca” en suport a l’existència d’espais d’apoderament pel jovent de la ciutat. 
  • El nostre grup no donarà suport a aquesta moció.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies