Posicionament a les mocions del ple de maig

En aquest proper ple del mes de maig el conjunt de totes les mocions presentades és de 10, de les quals el grup municipal de Convergència en presenta 2.

Mocions que presenta Convergència:

Moció que presenten tots els grups de l’oposició

  • Moció per a la per a la revisió d’ofici de la «Modificació del Pla General Metropolità de Valldoreix i altres zones del municipi».

Convergència hi ha presentat esmenes. Les esmenes van en el sentit de crear una comissió informativa especial que permeti valorar el contingut de la MPGM, els dubtes i divergència de criteris establerts mitjançant la presentació de contenciosos administratius,  La pròpia comissió establirà un mecanisme de participació permanent de l’EMD de Valldoreix (la creació d’aquesta comissió ja ve recollida a la moció que Convergència també ha presentat, i també es proposa com a punt ordinari del propi ple). Encarregar als serveis tècnics municipals una avaluació i revisió tècnica dels convenis i actuacions urbanístiques descrites en la MPGM presents en els àmbits: Torrents Nonell i Clavell de Valldoreix, Estació de Valldoreix, Can Cabassa, Turó de Can Matas, Can Busquets i Can Montmany.” Suspendre formalment la gestió de l’àmbit de l’Estació de Valldoreix, tal com s’ha fet a Can Cabassa, fins que s’abordi el debat en el marc de la comissió informativa especial sense perjudici que la comissió informativa especial pugui dictaminar la suspensió o revisió d’altres òrgans de gestió o planejament derivat.” Aquestes dues darreres esmenes han estat una proposta transaccionada dels grups de l’oposició que Convergència ha acceptat. I finalment també hi ha un seguit d’esmenes que matisen el redactat i suposen un aclariment dels procediments i la realitat de la pròpia modificació. Tot i l’acord en les esmenes, Convergència va proposar que la moció esdevingués institucional però aquesta petició finalment ha estat refusada.

Mocions que presenta la CUP:

  • En la moció que presenta la CUP per a la creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social.

Convergència hi ha presentat esmenes. Les esmenes van en el sentit de substituir el concepte viver per espai d’informació i proveïr de nous espais físics per poder desenvolupar la tasca amb les condicions necessaries i potenciar aquest espai amb un assessorament extern.  

Moció que presenta Ciutadans i el PP de manera conjunta:

  • Moció de suport a la llibertat lingüística a les administracions públiques i en favor del bilingüisme. 

Convergència no donarà suport a aquesta moció perquè ni compartim la diagnosi ni els acords. En aquest sentit La llei 7/1983, de Normalització Lingüística de Catalunya, que no ha estat declarada inconstitucional, estableix que “el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Generalitat i de l’Administració territorial catalana, de l’Administració local i de les altres corporacions públiques dependents de la Generalitat. 

El Català com a llengua pròpia s’utilitza en l’administració, sense perjudici del dret dels usuaris de poder sol·licitar-ne una versió en castellà. Les administracions locals tenen ple compromís per contribuir a la normalització de la llengua catalana, ja sigui dins del consistori com amb la seva relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.Malgrat la sentència 31/2010 de 28 de juny del Tribunal Constitucional, s’estableix que el català és la llengua d’ús normal de totes les administracions públiques i dels mitjans públics de Catalunya. Imposar l’ús del castellà a les administracions públiques propicia la discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol. 

L’Estat espanyol és l’únic de la Unió Europea que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català, i reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la llengua que parlin. Quan les relacions dels catalans són amb els òrgans centrals de l’Administració de l’Estat, s’ha eliminat la tolerància envers la llengua catalana i s’han negat sempre a admetre escrits en les llengües cooficials com és el català.

Segons l’article 9 de la llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística en l’apartat corresponent a la llengua de les administracions de Catalunya: La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en desprenen i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre elles. La llengua pròpia de Catalunya és el català sense privar aquells que ho demanen que siguin atesos en castellà. No obstant, quan el català sigui reconegut com a llengua cooficial de l’Estat i per tant, també faci les seves publicacions i comunicacions en català, l’Administració catalana també ho farà amb el castellà.

Moció que presenta ERC-MES i ICV-EuiA i la CUP de manera conjunta:

  • Moció per a l’elaboració d’un pla municipal que englobi el conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals a sant cugat i per a la commemoració del 28 de juny i el 17 de maig. 

Convergència tot i compartir gran part de la moció hi ha presentat esmenes, per constatar alguns matisos. Per a les esmenes vam fer en primer lloc consultes al recent informe elaborat per l’Oficina Contra l’Homofòbia, creada arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la 11/2014, de 10 d’octubre, de mesures per garantir el dret de LGTBI+ i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquest informe fa un ampli anàlisi de la situació el passat 2015, a tot el país, de les denúncies emeses, que han estat un total de 113, i del decurs que aquestes han pres. A Sant Cugat no tenim constància de cap denúncia, ni des de serveis socials del propi ajuntament, ni la sindicatura de greuges, ni de la comissió de violència del municipi, fet que posa de manifest i evidencia que a la nostra ciutat la tolerància i el repecte a la diversitat és una constant demostrable.

Si bé, aquest fet no significa que no s’hagi de seguir treballant perquè aquest col·lectiu segueixi tenint els seus drets garantits. En aquest sentit, Convergència proposa que sigui la Diputació de Barcelona qui elabori la diagnosi per saber i conèixer quina és la realitat a Sant Cugat, d’una manera més precisa, i aquesta diagnosi acabi amb l’elaboració d’un pla per promoure mesures i acccions per seguir garantint els drets de les persones LGTBI a la ciutat, i que aquest estigui acabat finalitzat abans del 2018. A banda Convergència ha ofert la possibilitat que sigui a la façana de l’ajuntament on hi hagi la bandera de l’arc de Sant Martí els dies 17 de maig ( Dia Internacional contra l’Homofòbia, la bifòbia i la transfòbia) i el 28 de juny (Dia Internacional LGTB)

Mocions que presenta ERC:

  • Moció sobre la rebaixa de l’iva en els productes d’higiene femenina i els bolquers per a infants i adults.

Convergència dóna suport a aquesta moció i s’hi ha sumat.

Mocions que presenta el PSC:

  • Moció per la potenciació de la participació de les aavv als consells i òrgans de participació existents a l’ajuntament

Convergència ha fet una esmena en el sentit que tots els acords que es proposen a la moció s’emplaça als grups municipals a proposar les modificacions que considerin oportunes en el sí dels treballs en curs de la Comissió de modificació del ROM i del Reglament de Participació ciutadana.

  • Moció per l’eradicació de l’assetjament escolar als centres educatius i espais infantils i juvenils.

Aquesta moció ha esdevingut institucional i per tant Convergència hi dóna suport, a banda que ja ha estat una qüestió tractada en altres ocasions.

Mocions que presenta el PP:

  • Moció de suport a la gestió de les entitats esportives de Sant Cugat del Vallès. 

Aquesta moció ha esdevingut institucional després que l’esmena de Convergència prosperés. L’esmena anava en el sentit de no limitar només a l’UFEC, sinó a empreses i altres entitats que millor s’ajustin a les necessitats de clubs i enttats de Sant Cugat, l’opció d’establir convenis per a l’assessorament jurídic per als clubs i entitats de la ciutat.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies