MOCIÓ: Rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’esport

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’esport i va plantejar la reforma de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport per donar resposta a les necessitats que havien sorgit amb el pas del temps en l’aplicació de l’anterior normativa, les quals havien estat reivindicades per les diferents associacions, clubs, federacions … Continua llegint MOCIÓ: Rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’esport