MOCIÓ: Rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’esport

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’esport i va plantejar la reforma de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport per donar resposta a les necessitats que havien sorgit amb el pas del temps en l’aplicació de l’anterior normativa, les quals havien estat reivindicades per les diferents associacions, clubs, federacions esportives i consells esportius. Aquest mes de febrer el Govern espanyol ha interposat un recurs i el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès provisionalment l’aplicació d’alguns articles de la Llei 7/2015, de 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

Des de Convergència estem en total desacord amb la suspensió de la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’esport i per això portem aquesta moció amb la voluntat de que s’aprovi el pròxim ple municipal del mes d’abril.

MOCIÓ ESPORT

ACORDS

1.- Primer Reivindicar la competència exclusiva en matèria de l’esport recollida a l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya, i que entre altres atribucions incorpora:

  • El foment, la divulgació, la planificació, la coordinació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport arreu de Catalunya, a tots els nivells socials.
  • La regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment esportiu.
  • L’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats esportives.
  • La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva.
  • El registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya.

2.- Segon Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el que afecta a la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

3.- Tercer Donar suport al Govern i al Parlament de Catalunya en totes les accions que duguin a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

4.- Quart Donar suport a les Federacions, Clubs i Consells esportius en totes les accions que duguin a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

5.- Cinquè Donar suport als tècnics federatius que amb aquesta suspensió es trobaran novament sense la protecció jurídica necessària per poder exercir la seva professió.

6.- Sisè Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

7.- Setè Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol i a les entitats, clubs i professionals de l’esport del municipi.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies