Les frases de ple de desembre i el ple extraordinari de pressupostos