El nostre missatge


earthSOSTENIBLE

“La Terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills” 

(antic refrany indi)

Seguirem treballant per una ciutat:

Verda, neta i endreçada

Amb un entorn urbà amable i de qualitat que permeti gaudir d’un aire net als seus ciutadans

Amb una mobilitat sostenible que permeti un accés universal al transport sense discriminacions, una reducció de la congestió i respecte al medi ambient

Que garanteixi l’accés a la salut i a l’habitatge sostenibles

 


hand-touching-tablet-screenTRANSPARENT

“El principi bàsic d’una democràcia sana és el diàleg obert i la transparència 

(Peter Fenn)

Seguirem treballant per una ciutat:

Tecnològica, comunicada, enxarxada i amb una tecnologia al servei de les persones

Que segueixi sent referent en innovació, donant el millor servei i informació als ciutadans

De qualitat democràtica

Que té en compte l’opinió i el coneixement que genera la ciutat

Que rendeix comptes amb una gestió impecable i transparent

 


cubesCOHESIONAT

“És el moment de la ciutadania, del seu empoderament. Hem de ser autocrítics i corresponsables. Treballar AMB, no PER 

(Sor Lucía Caram)

Seguirem treballant per una ciutat:

Positiva, emprenedora, generadora d’oportunitats, socialment i culturalment avançada

Amb més serveis a mida de les famílies i els infants on ningú quedi enrere. Que garanteixi la inclusió social de les persones amb capacitats diferents

Amb una educació de qualitat i amb oportunitats per al desenvolupament i l’emancipació de la joventut

Amb més serveis i recursos per a la gent gran

On l’esport sigui un dels elements vertebradors de la ciutat

Amb la cultura com a eix d’identitat pròpia cohesionadora

Referent internacional, que potencia l’empresa, la innovació i l’emprenedoria avançada. Amb un eix comercial singular i de qualitat, protegint el comerç de proximitat

Que vetlla per generar oportunitats laborals als col·lectius amb més dificultats d’inversió