Donem suport a la Reforma Horària

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE SUPORT A LA INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA I AL GOVERN DE LA GENERALITAT EN LA CAMPANYA ENDEGADA EN AQUEST SENTIT

ANTECEDENTS

1. Atès que en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat canvi d’hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea, canviem l’hora dues vegades l’any.

2. Atès que la pràctica d’endarrerir el rellotge una hora a l’hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.

3. Atès que s’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.

4. Atès que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una hora abans implicava un canvi significatiu en l’ús d’energia. Però avui dia, en què l’energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és significativa.

5. Atès que el cos humà triga molt més d’un dia a adaptar-se a les variacions horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.

6. Atès que des de fa ja un temps la Iniciativa per la Reforma Horària ha posat el debat damunt la taula sobre aquest tema però també sobre altres qüestions que afecten la Reforma Horària com:

  • La recuperació de les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món
  • L’impuls d’una nova cultura del temps a les organtitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials
  • La recuperació del fus GMT en el marc d’una reordenació global europea

7. Atès que al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l’horari laboral és de 8-9 h a 17-18 h, parant un màxim d’una hora per dinar a meitat de la jornada.

8. Atès que a l’estat espanyol i a Catalunya és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h, o més enllà.

9. Atès que aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.

10. Atès que l’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.

11. Atès que en la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).

12. Atès que la reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

13. Atès que per aconseguir-ho, la reforma horària proposa:

  • Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina.
  • Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida.
  • Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.
  • Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

14. Atès que la Generalitat de Catalunya ha endegat la campanya “Trobarem temps dins del temps” que es va iniciar el passat 28 de novembre i que finalitzarà el proper 18 de desembre.

15. Atès que l’objectiu d’aquesta campanya és començar a crear consciència i explicar quins són els beneficis de la reforma horària per aconseguir una opinió favorable al procés de Reforma Horària i a la llei que s’està preparant.

16. Atès que amb l’aplicació de la Reforma Horària, que bàsicament pretén compactar els horaris laborals i avançar l’hora dels àpats i del descans, es guanyarà en la corresponsabilitat pel que fa a la cura dels fills i tasques domèstiques; en temps de descans per a infants i adolescents, de manera que en potenciarem l’aprenentatge i el desenvolupament personal i el seu aprenentatge; i en satisfacció de treballadors i empreses, creant un bon ambient de treball que permeti millorar la capacitat, productivitat i la competitivitat empresarial.

17. Atès que la campanya “Trobarem temps dins del temps” és la primera de més campanyes que la Generalitat té previst endegar, amb l’objectiu d’explicar els avantatges d’aplicar la reforma dels hàbits horaris.

18. Atès que el Govern de la Generalitat a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, en el marc del Pacte Nacional per a la Reforma Horària impulsen un procés participatiu perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió sobre com fer-la efectiva.

19. Atès que aquest procés participatiu consta de 12 sessions presencials arreu del territori i d’un procés participatiu online on tothom pot expressar la seva opinió al respecte

20. Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha participat en el projecte pilot impulsat pel Govern de la Generalitat i la Iniciativa de la Reforma Horària. Aquest projecte proposava incidir en un canvi en l’organització dels horaris quotidians per tal adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar de les persones i la convivència.

21. Atès que  es va realitzar una enquesta a tot el personal municipal, durant el setembre de 2015, sobre l’ús i la gestió del temps i es va destacar un conjunt de punts a millorar. Entre el conjunt de punts analitzats n’hi ha un grup que fan referència al tractament de les reunions internes de l’Ajuntament, i com a resultat se’n va derivar una instrucció per tal d’optimitzar el temps, la durada de les reunions així com els mateixos horaris de convocatòria

22. Atès que en l’actual modificació del Reglament Orgànic Municipal, dins les seves possibilitats, s’ha contemplat un canvi pel que fa l’hora d’inici i acabada dels plens municipals.

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’aprovació dels següents:

ACORDS

Primer. Instar al Parlament Europeu a la modificació de la Novena Directiva europea, aprovada al gener de 2001 amb caràcter indefinit, a través de la qual es procedeix anualment al canvi d’horari en dues ocasions, entenent que les circumstàncies que portaven a realitzar aquest canvi d’horari, actualment ja no tenen sentit.

Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat a la campanya endegada pel Govern de la Generalitat “Trobarem temps dins del temps”, així com en les altres campanyes que tingui previst endegar en el marc de la Iniciativa de la Reforma Horària.

Tercer.- Mostrar la disposició de l’Ajuntament de Sant Cugat en participar en campanyes i proves pilot que hi hagi previst endegar en el marc de la Reforma Horària, com a mostra del nostre compromís de la necessitat de reformar els horaris, per tal d’adaptar-los a uns temps més humans, cívics i saludables.

Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, al Govern Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per la Reforma Horària.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

One thought on “Donem suport a la Reforma Horària”

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies