Avaluem l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA PER AVALUAR L’APLICACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT I PROPOSAR ASPECTES DE MILLORA CONJUNTAMENT AMB LES ENTITATS I EMPRESES DEL TERCER SECTOR DE SANT CUGAT  ANTECEDENTS 1. Atès que les noves directives de contractació de l’any 2014, en vigor des del 18 d’abril … Continua llegint Avaluem l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública