Avaluem l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA PER AVALUAR L’APLICACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT I PROPOSAR ASPECTES DE MILLORA CONJUNTAMENT AMB LES ENTITATS I EMPRESES DEL TERCER SECTOR DE SANT CUGAT 

ANTECEDENTS

1. Atès que les noves directives de contractació de l’any 2014, en vigor des del 18 d’abril de 2016, fomenten la contractació socialment responsable i distingeixen els contractes de serveis a les persones de la resta de contractes de serveis.

2. Atès que fins fa poc, els tribunals no ajudaven gaire en la introducció de clàusules socials perquè el dret europeu comportava un obstacle en aquest sentit (principi d’igualtat, de lliure concurrència,…) i que a partir d’ara hi haurà més llibertat i atreviment a l’hora de posar  clàusules socials donat que també s’estan produint canvis de regulació normativa arrel de les directives.

3. Atès que la Guia de la Junta Consultiva de Contractació administrativa  de l’any 2014 està en procés perquè des del 2014 fins ara han aparegut noves clàusules socials arrel de canvis normatius.

4. Atès que la Generalitat de Catalunya ha elaborat a l’any 2015 un informe sobre l’aplicació de les clàusules socials en la contractació del sector públic, d’on es desprèn que actualment un 25% dels contractes ja incorporen clàusules socials, sobre tot en els contractes d’obres i molt menys en els de subministrament.

5. Atès que existeix un Codi de bones pràctiques en els serveis d’atenció a les persones de l’any 2015, al qual els municipis s’hi poden adherir voluntàriament, que estableix una sèrie de bones pràctiques.

6. Atès que en aplicació de la regulació de les clàusules socials dins les directives europees, la Generalitat està elaborant un Avantprojecte de llei que reguli els contractes de serveis a les persones. El Codi de bones pràctiques anteriorment citat serà la norma de partida de l’avantprojecte.

7. Atès que donem per descomptat i òbviament vetllem pel compliment de totes les normatives en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

8. Atès que a l’Ajuntament ja estem aplicant criteris socials que van molt més enllà del que obliguen les normatives, com són per exemple i no de forma exhaustiva:

  • Que el preu no superi el 40 % de la puntuació.
  • L’establiment d’un llindar de puntuació tècnica per a poder passar a la fase següent de la oferta econòmica.
  • Valorar com a criteri d’adjudicació els procediments seguits per garantir l’estabilitat del personal.
  • Ús de clàusules socials com a condició especial d’execució

9. Atès que l’any 2015 es va crear la Comissió de la contractació Responsable, que va treballar per la redacció d’una instrucció per l’aplicació de les clàusules socials en les licitacions de l’Ajuntament.

10. Atès que durant tot l’any 2016 s’ha fet un seguiment acurat de l’aplicació de clàusules socials i ambientals i que per tant tenim una informació que permet avaluar el seu resultat.

En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Convocar la reunió de l’esmentada comissió abans de 31 de desembre de 2016 per tal de valorar i avaluar l’aplicació de les clàusules socials i emetre un document de conclusions.

Segon.- Fer una jornada amb les entitats, associacions i empreses del tercer sector de Sant Cugat per poder contrastar l’avaluació i incorporar noves propostes.

Tercer.- Que la Comissió redacti una nova instrucció i introdueixi aquells aspectes que es consideri que milloren i que ens permeten fer un pas més en l’aplicació d’aquestes clàusules i que serà d’obligat compliment en les licitacions de l’any 2017.

Quart.- Aquesta nova instrucció s’haurà d’aprovar abans de 31 de març de 2017.

Cinquè.-Traslladar aquesta moció a les entitats, associacions i empreses del tercer sector de Sant Cugat.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

One thought on “Avaluem l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública”

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies